System State...
จำนวนผู้เข้าชม: 000000402 คน
IP ของคุณ: 18.212.90.230
Counter:
XHTML 1.0 | CSS level 3

ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ขันโตก

วันแรก ดอยสุเทพ ม้งดอยปุย
รับท่านจากโรงแรมเวลาประมาณ 8.30 น. หรือ 13.30 น. เดินทางไปยังบ้านชาวเขาเผ่าม้งที่ดอยปุย ชอปปิ้งสินค้าหลากหลายจากงานฝีมือชาวบ้าน จากนั้นนำท่านไปไหว้สาปาระมีพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร

          

วันที่สอง ดอยอินทนนท์ (สูงสุดแดนสยาม)
รับท่านจากโรงแรมเวลาประมาณ 8.00 น. เดินทางไปยังทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 1 ชั่วโมงก็จะถึงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จากนั้นเราก็จะเดินทางอีกประมาณ 10 นาทีเพื่อไปยังน้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งนี้ ซึ่งในทริปนี้ท่านจะได้ ชมความงามของน้ำตกถึง 2 แห่ง ด้วยกัน จากนั้นก็จะเดินทางต่อไปที่บนยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยประมาณ 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเล จึงทำให้บนยอดดอยแห่งนี้อากาศเย็นตลอดทั้งปี และท่านจะชื่นชมความงามของธรรมชาติและป่าไม้ ต้นไม้ บนยอดดอยแห่งนี้ จากนั้นเราก็จะเดินทางไปนมัสการพระธาตุนภเมธนีดลและนภพลภูมิสิริ ซึ่งตั้งกองทัพอากาศและประชาชนชาวไทยได้สร้างถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบ 60 พรรษาของในหลวงและพระราชินี หลังจากนั้นแวะพักรับปะทานอาหาร และไปเยี่ยมชมโครงการหลวง ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงที่ให้ชาวเขาปลูกพืชผักเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น หลังจากนั้นก็จะไปหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง

          

19.00 น. รับท่านอีกครั่งเพื่อไปยังศูนย์วัฒนธรรมเพื่อรับประทานอาหารค่ำแบบชาวล้านนา ที่เรียกว่า “ขันโตก” พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม อาทิเช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนดาบ ฯลฯ

          

ราคาท่านละ 2,100 บาท (Join Group)

รายการนี้รวม
1. ทัวร์ตามที่ระบุไว้ พร้อมตั๋วเข้าชม
2. อาหารเย็น (ขันโตก)
4. รถรับ-ส่งสนามบิน
5. ประกันภัย 200,000 บาททุกที่นั่ง

ราคานี้ไม่รวม    
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น โรงแรม

รถตู้เช่าเชียงใหม่

Voucher Night Safari & Khantoke Dinner รา...

readmore..

ราคาแพ็คเกจเช่ารถตู้

โปรโมชั่น พิเศษ!!! แพ็คเกจรถตู้ VIP รวมน้ำมัน ดังนี...

readmore..

© 2011 รถตู้เช่าเชียงใหม่.com all rights reserved. | Chiangmai Merry Travel : 99/21 ( 99 Avenue ) Moo 2 T.Sannameng A.Sansai Chiangmai,Thailand 50210 Mobile: +66 81 473 0901 Line & Whatsapp: +66 81 287 6559
License No. : 23/1714 E-mail: merry_travel@hotmail.com
Power by : Chiangmai-merrytravel.com ออกแบบและพัฒนาโดย: graphic-Dd | lionman_1974(at)hotmail.com | เว็บไซต์นี้สนับสนุนการทำงานบน (IE)8 Mozilla Firefox และ Google Chrome. Best viewed with all browser 1280 x 1024 resolutions. | load 0.037100 sec.