System State...
จำนวนผู้เข้าชม: 000000399 คน
IP ของคุณ: 18.212.90.230
Counter:
XHTML 1.0 | CSS level 3

จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ    เดินทางตามถนนห้วยแก้ว ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่อยู่เบื้องล่าง ระยะทางจากเชิงดอยประม
11 กิโลเมตร เมื่อขึ้นมาจะเห็นบันได ทอดยาวขึ้นไปสู่วัด และมีนาค 2 ตัว อยู่สองข้างบันไดซึ่งสูง 300 กว่าขั้น วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพนี้ เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไปเชียงใหม่ จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ประดิษฐานอยู่บนดอยสุเทพ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,051 ฟุต และเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ จะมีงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ ในวันเพ็ญวิสาขบูชาทุกปี

      
         
 วัดเชียงมั่น    อยู่ถนนราชภาคินัย เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดภายในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 1839 พระองค์ทรงยกพระตำหนักที่ประทับชื่อ ตำหนักเชียงมั่น ถวายเป็นพระอารามให้ชื่อว่า วัดเชียงมั่น วัดนี้เป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเชียงใหม่ มีสถาปัตยกรรมสำคัญ ได้แก่ เจดีย์สี่เหลี่ยมผสมทรงกลม ฐานช้างล้อม พระอุโบสถ และหอไตร

       

วัดพระสิงห์วรวิหาร    อยู่ถนนสามล้าน เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งซึ่งประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ ชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ แห่ไปตามถนนรอบเมือง เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำโดยทั่วถึงกัน แต่เดิมที่ดินบริเวณวัดนี้เป็นตลาดเรียกว่า กาดลีเชียง (กาด หมายถึง ตลาด) จนถึงปี พ.ศ. 1888 พระเจ้าผายู กษัตริย์องค์ที่ 7 ในราชวงศ์เม็งรายทรงโปรดฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้น พร้อมทั้งสร้างพระเจดีย์สูง 24 ศอกองค์หนึ่ง เพื่อใช้เป็นที่บรรจุอัฐิ พระราชบิดาของพระองค์ สถาปัตยกรรมสำคัญของวัดนี้ได้แก่ วิหารลายคำที่มีจิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ หอไตรที่มีปูนปั้น รูปเทวดาประดับ และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา

      

เวียงกุมกาม   เป็นเมืองโบราณที่พญามังราย (พ่อขุนมังราย) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 โดยโปรดฯ ให้ขุดคูเวียงทั้ง 4 ด้าน ไขน้ำแม่ปิงให้ขังไว้ในคูเวียง โบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเวียงกุมกาม และใกล้เคียง จากการสำรวจพบว่ามีอยู่ 20 แห่ง ทั้งที่เป็นซากโบราณสถาน และเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่ โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดช้างและซากเจดีย์ วัดกุมกาม วัดน้อย วัดปู่เตี้ย วัดกู่ขาว วัดอีก้าง ซึ่งรูปแบบทางศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมนั้นมีทั้งแบบรุ่นเก่า และสมัยเชียงใหม่รุ่งเรืองปะปนกันไป
       ปัจจุบันเวียงกุมกาม อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ ประมาณกิโลเมตร 3-4 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ด้านขวามือในเขตตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภีและอยู่ใกล้ฝั่งด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง

      

 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์มีชื่อว่า เป็นดอยที่สูงที่สุด ในประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอจอมทอง สันป่าตองและแม่แจ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 301,500 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ระยะทางจากตัวเมือง ขึ้นไปจนถึงยอดดอยอินทนนท์ประมาณ 106 กิโลเมตร โดยเดินทาง ตามทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-จอมทอง ถึงหลักกิโลเมตรที่ 57 ก่อนถึงอำเภอจอมทอง 1 กิโลเมตร แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 สายจอมทอง-อินทนนท์ ระยะทาง 48 กิโลเมตร ถึงยอดดอยอินทนนท์ เป็นถนนราดยางอย่างดี แต่ค่อนข้างสูงชัน ผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว รถจะต้องมีสภาพดี หรือผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเช่ารถสองแถว ที่น้ำตกแม่กลางได้ ส่วนการนำรถขึ้นไปเองนั้น จะต้องเสียค่าผ่านทาง ตรงด่านตรวจและจำหน่ายบัตรค่าธรรมเนียม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 8
ทางอุทยานฯ มีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว สนใจติดต่อจองล่วงหน้าที่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 579-7223, 5795734

       

โครงการหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านขุนกลาง ตำบลห้วยหลวง อำเภอจอมทอง เดินทางตามเส้นทางสู่ดอยอินทนนท์ ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 31 มีทางแยกขวามือ เป็นทางลูกรัง เข้าสู่โครงการฯ อีกประมาณ 1 กิโลเมตร โครงการหลวงอินทนนท์ รับผิดชอบชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง และเผ่าแม้วในพื้นที่ โดยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ผลิตผลหลักของโครงการ คือ ไม้ดอกเมืองหนาวต่างๆ เช่น คาร์เนชั่น เบญจมาศ สแตติส ยิบโซ เป็นต้น นักท่องเที่ยว สามารถเที่ยวชมแปลงปลูกดอกไม้ ห้องแล็ปทำการเพาะขยายพันธ์ นอกจากนี้ ยังสามารถแวะชม แปลงปลูกดอกไม้ของชาวเขาในหมู่บ้าน ซึ่งอยู่บริเวณปากทางเข้าโครงการฯ ได้อีกด้วย

      

พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
ตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่ 41.5 ทางด้านซ้ายมือ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศ ร่วมกับ พสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2535 พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ มีรูปทรงคล้ายคลึงกัน คือ มีฐานเป็นรูป 12 เหลี่ยม มีระเบียงแก้วโดยรอบเป็น 2 ระดับ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ุและพระพุทธรูปบูชา รอบบริเวณ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบ ได้อย่างสวยงาม

      

ยอดดอยอินทนนท์ จุดสิ้นสุดของเส้นทางสายนี้ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูง 2,599 เมตร มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี ในพื้นที่บริเวณนี้มี "อ่างกาหลวง" เป็นหนองน้ำซับในหุบเขา ซึ่งพบต้นข้าวตอกฤาษี ขึ้นตามพื้นดินและคาคบไม้ มีสีสันสวยงาม รวมทั้งพืชพันธุ์ไม้หายากหลายชนิด เช่น กุหลาบพันปี ซึ่งจะออกดอกในช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ทุกปี ทางอุทยานฯ ได้สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้นักท่องเที่ยว สัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐาน สถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ อดีตเจ้าเมืองเชียงใหม่ และเป็นที่ตั้งของสถานีเรด้า ของกองทัพอากาศไทย

      

ดอยอ่างขาง บนเส้นทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) ประมาณกิโลเมตรที่ 137 จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าบ้านยางที่ตลาดท่าคา เข้าไปอีกประมาณ 26 กิโลเมตร เป็นทางราดยาง สูงและคดเคี้ยว ต้องใช้รถสภาพดีและมีกำลังสูง คนขับชำนาญ สามารถเช่ารถสองแถวได้ที่ตลาดท่าคา ดอยอ่างขางเป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งมีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ พืชน้ำมัน โดยมุ่งที่จะหาผลิตผลที่มีคุณค่าพอที่จะทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวเขา และทำการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่ชาวเขาในบริเวณใกล้เคียง โดยมีชาวเขาเผ่าต่างๆ ได้แก่ เผ่ามูเซอดำ ปะหล่อง จีนฮ่อ และไทยใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมแปลง ทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว ได้แก่ ท้อ บ๊วย พลัม ฯลฯ พืชผักเมืองหนาว เช่น แครอท ผักสลัดต่างๆ ฯลฯ สวนสมุนไพร แปลงไม้ดอก เช่น คาร์เนชั่น กุหลาบ แอสเตอร์ เบญจมาศ ฯลฯ โรงบรรจุผลไม้เพื่อส่งจำหน่ายและสหกรณ์ของโครงการฯ ซึ่งจำหน่ายผลิตผลที่ปลูกในบริเวณโครงการฯ ให้แก่นักท่องเที่ยวตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมี "สวนบอนไซ" ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้เขตอบอุ่นและเขตหนาวทั้งในและต่างประเทศ จัดปลูก ดัด แต่ง โดยใช้เทคนิคบอนไซ สวยงามน่าชม
ในสถานีฯ มีที่พักบริการแก่นักท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดและจองที่พักล่วงหน้าที่ รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 267-9711 เชียงใหม่ โทร. (053) 453-515-9 นอกจากนี้ บริเวณหน้าทางเข้าโครงการ ยังมีที่พักของเอกชนเปิดบริการด้วย

      

ร้านอาหาร:
กาแล ที่อยู่ : 65 ในบริเวณสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคเหนือ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0 5327 8655, 0 5381 1041

แกงร้อนบ้านสวน  149/3 ซอยชมดอน ถ.ริมคลองชลประทาน โทร. 213762, 221378 (ไทย,พื้นเมือง)

กู๊ดวิว ที่อยู่ : 13 ถนนเจริญราษฏร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 0 5330 2764, 0 5324 1866

ข้าวซอยลำดวน ฟ้าฮ่าม ที่อยู่ : 352/22 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ โทรศัพท์ : 0 5324 3519

ข้าวซอยเสมอใจ ฟ้าฮ่าม ที่อยู่ : ข้างวัดฟ้าฮ่าม 391 หมู่ 2 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลฟ้าฮ่าม โทรศัพท์ : 0 5324 2928

ข้าวเม่า ข้าวฟ่าง ที่อยู่ : 181 หมู่ 7 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง โทรศัพท์ : 0 5383 8444, 0 5344 1908

คำดารา ที่อยู่ : 193 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง โทรศัพท์ : 0 5324 8751-2

เจี่ยท้งเฮง
193/2 ถ.ศรีดอนชัย โทร. 275242, 273593 (จีน)

เดอะแกเลอรี่  25-29 ถ.เจริญราษฎร์ โทร. 248601 (ไทย,พื้นเมือง, ยุโรป)

โม ซี โม แอล
ที่อยู่ : 233 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 0 5322 6997-8

โบท เบเกอรี่
ที่อยู่ : 237/11-14 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ โทรศัพท์ : 0 5322 2934, 0 5321 6438

ผาลาดตะวันรอน
ที่อยู่ : 100 ถนนห้วยแก้ว หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประตูด้านหลังสวนสัตว์ ตำบลสุเทพ โทรศัพท์ :
05321 6039, 0 5321 7073, 08 1884 1718

ริเวอร์ไซด์ 9 -11 ถนนเจริญราษฏร์ 053 243239

เลอค็อกดอร์
ที่อยู่ : 18-20 ถนนชัยภูมิ โทรศัพท์ : 0 5325 2065

เฮือนสุทรีย์ ที่อยู่ : 46/1 ถนนวังสิงห์คำ โทรศัพท์ : 0 5325 2445

โฮเอิร์ท  88 ถ. ศรีดอนชัย โทร. 282463 (มังสวิรัต)

เฮือนเพ็ญ 112 ถ.ราชมรรคา หน้า รร.อนุบาลเชียงใหม่ โทร. 277103 (พื้นเมือง)

รถตู้เช่าเชียงใหม่

Voucher Night Safari & Khantoke Dinner รา...

readmore..

ราคาแพ็คเกจเช่ารถตู้

โปรโมชั่น พิเศษ!!! แพ็คเกจรถตู้ VIP รวมน้ำมัน ดังนี...

readmore..

© 2011 รถตู้เช่าเชียงใหม่.com all rights reserved. | Chiangmai Merry Travel : 99/21 ( 99 Avenue ) Moo 2 T.Sannameng A.Sansai Chiangmai,Thailand 50210 Mobile: +66 81 473 0901 Line & Whatsapp: +66 81 287 6559
License No. : 23/1714 E-mail: merry_travel@hotmail.com
Power by : Chiangmai-merrytravel.com ออกแบบและพัฒนาโดย: graphic-Dd | lionman_1974(at)hotmail.com | เว็บไซต์นี้สนับสนุนการทำงานบน (IE)8 Mozilla Firefox และ Google Chrome. Best viewed with all browser 1280 x 1024 resolutions. | load 0.360785 sec.